Products

Biomassa

BiomassaBiomassa is organisch materiaal, zoals groente- , fruit- en tuinafval, mest, plantaardige oliën en vetten. Hiermee kun je bio-energie opwekken. Door meer biomassa te (her)gebruiken, zijn we minder afhankelijk van olie en gas en dragen we bovendien bij aan de reductie van broeikasgas (CO2).

Lees verder

Machines

Extruder

Voor moeilijk te vergisten afval, zoals gras, stro en vaste mest, levert Bioliquid in de gehele Benelux de Lehmann Extruder. Door warm persen of extruderen kan de Extruder moeilijke biomassa eenvoudige bewerken. Allereerst vindt de mechanische bewerking plaats, waarbij de biomassa wordt verkleind, geperst en gemalen. Daarna volgt de thermische bewerking. Daarbij wordt met hoge druk en bij een hoge temperatuur de celstructuur opengebroken en verwarmd om ziektekiemen te vernietigen.

Mestscheider

Bioliquid heeft ook mestscheiders in haar assortiment voor veehouderijen en bedrijven die werkzaam zijn in de biogas- en afvalsector. De capaciteit bedraagt 3 tot 15 m3 per uur, afhankelijk van de input. Onze mestscheider zijn mobiel, maar ook een vaste opstelling is mogelijk.

Lees verder

Groen gas

De MethaPUR CBG van Bioliquid zet biogas om naar groen gas. Met deze opwerkingsinstallatie wordt het economisch rendement van vergistinginstallaties aanzienlijk verhoogd. Bioliquid levert de MethaPUR CBG in de gehele Benelux.

Lees verder

Oliën en vetten

Bioliquid levert ook vloeibare biomassa, zoals afval van plantaardige of dierlijke oliën en vetten. Wij leveren deze afvalproducten aan vergistinginstallaties, waar de oliën en vetten milieuvriendelijk worden verwerkt tot biogas.

Lees verder